ลักษณะของ ตี่จู้เอี้ย ( ศาลเจ้าที่ ) ที่ดี

  1. หลังคา หมายถึง สิ่งที่รองรับโชคลาภ ดั้งนั้นควรจะมี 2 ชั้น ขึ้นไปจึงจะดี
  2. มีเสามังกร 2 คู่ หรือ 4 ต้น
  3. ด้านหน้าของฐานรอบรั้วมีลักษณะกว้าง ไม่คับแคบเกินไป รอบรั้วไม่โปร่ง หรือทึบเกินไป
  4. ฐานขอตี่จู้เอี้ย ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว เพราะหาสูงเกินไปจะสื่อถึงความเหน็ดเหนื่อยของจ้าบ้าน และรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ

** นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายใน ตี่จู้ ( ศาลเจ้าที่ ) ไม่ปล่อยให้สกปรก มีฝุ่นจับเกาะ เพราะเปรียบเสมือนเจ้าบ้าน หรือ คนในบ้านไม่ดูแลผู้ใหญ่