วิธีการย้าย ตี่จู้เอี้ย ( ศาลเจ้าที่ )

  1. กำหนดฤกษ์เปลี่ยน
  2. ก่อนถึงฤกษ์เปลี่ยน 1 อาทิตย์ ต้องจุดธูป 5 ดอก บอกท่านว่าจะเปลี่ยนเรือนใหม่
  3. เมื่อถึงฤกษ์เปลี่ยน ให้จุดธูป 5 ดอก บอกท่านอีกครั้ง แล้วปักธูป
  4. ปักธูปทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที หรือครึ่งดอก แล้วเทขี้เถาและสิ่งที่อยู่ในกระถางธูปเก่า ลงในกระถางธูปใหม่ สำหรับเรือนเก่านั้น สามารถนำไปทิ้งที่โคนต้นไม้
  5. จุดธูป 5 พร้อมจัดของไหว้ ได้แก่ น้ำชา 5 ถ้วย ผลไม้ 5 อย่าง หงิ่งเตี๋ย และกระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมกล่าวว่า “ได้เปลี่ยนเรือนใหม่ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ขอพรให้คุ้มครองดูแล….ฯลฯ”
  6. ถวายสังฆทานให้แก่ท่านเจ้าที่ โดยกล่าวว่า “กราบขอขมาท่านเจ้าที่ หากข้าพเจ้าและบริวารได้กระทำสิ่งใดล่วงเกิน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทั้งกาย วาจา ใจ ขอท่านเจ้าที่โปรดอโหสิกรรมให้หมดสิ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทอญ สาธุ”